Đoạn thơ như sau : Nhà em treo ảnh Bác Hồ Bên trên là một lá cờ đỏ tươi Ngày ngày Bác mỉm miệng cười Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà Ngoài

Đoạn thơ như sau :
Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như bác dạy lời
Cháu đừng có chơi bời đâu xa
Trồng ra quét bếp đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày bác vẫn mỉm cười với em
Hãy tìm cụm danh từ và vẽ mô hình điền và điền cụm danh từ vào mô hình
Trả lời nhanh nhé các bạn 17h50 mình nộp ròi và 5 sao

0 thoughts on “Đoạn thơ như sau : Nhà em treo ảnh Bác Hồ Bên trên là một lá cờ đỏ tươi Ngày ngày Bác mỉm miệng cười Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà Ngoài”

 1.                                                       Mik ko chắc cho lắm:))

  Nhà em treo ảnh Bác Hồ

  Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

  Ngày ngày Bác mỉm miệng cười

  Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà

  Ngoài sân có mấy con gà

  Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

  Em nghe như bác dạy lời

  Cháu đừng có chơi bời đâu xa

  Trồng ra quét bếp đuổi gà

  Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi

  Bác lo bao việc trên đời

  Ngày ngày bác vẫn mỉm cười với em

                                    mik ko kẻ bảng đc. Thứ lỗi nha

  Phần trước          Phần trung tâm                      Phần sau

  t2        t1                   T1        T2                         S1                  S2

            một                lá           cờ                      đỏ tươi

              mấy              con         gà

              mấy              quả        na                        chín                rồi

  bao                                    việc

                                            HỌC TỐT

  Reply
 2. t1                t2                   T1               T2               s1                  s2

                  một                    lá               cờ            đỏ tươi

                    mấy                 con              gà    

                    mấy                  quả            na             chín

                    bao                                   việc                           trên đời

  Reply

Leave a Comment