Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .

Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .

0 thoughts on “Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .”

 1. Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .

  TH1: Nếu là C in hoa thì có 1 chữ C

  TH2: C in thường thì có 4 chữ c

  TH3: Còn nếu tính chung thì có 5 chữ C

  *Từ in đậm là những chữ c *

  #nocopy

  Xin hay nhất , học tốt nha bn

  Reply

Leave a Comment