đề : thay ab bằng số thích hợp để _________ 7a52b chia hết cho 2,3,5 và 9 giúp mnk nha mai mnk phải nộp rồi

đề : thay ab bằng số thích hợp để
_________
7a52b chia hết cho 2,3,5 và 9
giúp mnk nha mai mnk phải nộp rồi

0 thoughts on “đề : thay ab bằng số thích hợp để _________ 7a52b chia hết cho 2,3,5 và 9 giúp mnk nha mai mnk phải nộp rồi”

 1. Đáp án:

   thay b = 0 vì 0 : hết cho 2 và 5

  7a52b = 7+a+5+2+0 = 14 

  thay a = 4 thì sẽ = 7+4+5+2+0 = 18 : hết 2,3,5 và 9

   

  Reply
 2. Đáp án:

  `74520`

  Giải thích các bước giải:

  Để `overline{7a52b}\vdots2,5` thì chữ số tận cùng phải là `0`
  Để `overline{7a520}\vdots3,9` thì `overline{7a520}\vdots9`
  `=>7+a+5+2+0\vdots9`
  `=>14+a\vdots9`
  `=>a∈{4}`
  Vậy số cần tìm là `74520`

  Reply

Leave a Comment