đề bài . lập tất cả các tỉ lệ thức có thể tìm đợc ở các số dưới 5 và 25 và 125 và 625 bài này sáng nay cô dạy nhưng không biết làm nên mọi người làm h

đề bài . lập tất cả các tỉ lệ thức có thể tìm đợc ở các số dưới
5 và 25 và 125 và 625
bài này sáng nay cô dạy nhưng không biết làm nên mọi người làm hộ mình với mình cảm ơn
cho 50 điểm

0 thoughts on “đề bài . lập tất cả các tỉ lệ thức có thể tìm đợc ở các số dưới 5 và 25 và 125 và 625 bài này sáng nay cô dạy nhưng không biết làm nên mọi người làm h”

 1. Bạn tham khảo!
  Từ các số : $5$ $;$ $25$ $;$ $125$ $;$ $625$
  Ta có thể lập được tỉ lệ thức : $5$ $:$ $25$ $=$ $125$ $:$ $625$
  $→$ $\dfrac{5}{25}$ $=$ $\dfrac{125}{625}$
  $→$ $\dfrac{25}{5}$ $=$ $\dfrac{625}{125}$
  $→$ $\dfrac{625}{25}$ $=$ $\dfrac{5}{625}$
  $→$ $\dfrac{25}{625}$ $=$ $\dfrac{625}{55}$
  $FbBinhne2k88$

  Reply

Leave a Comment