Đặt câu với thán từ bộc lộ cảm xúc của em về nhân vật chị Dậu. Theo em, sức mạnh nào đã khiến nhân vật chị Dậu vùng lên quật ngã tên tay sai? Trình bà

Đặt câu với thán từ bộc lộ cảm xúc của em về nhân vật chị Dậu.
Theo em, sức mạnh nào đã khiến nhân vật chị Dậu vùng lên quật ngã tên tay sai?
Trình bày những đặc điểm cơ bản của nhân vật chị Dậu

0 thoughts on “Đặt câu với thán từ bộc lộ cảm xúc của em về nhân vật chị Dậu. Theo em, sức mạnh nào đã khiến nhân vật chị Dậu vùng lên quật ngã tên tay sai? Trình bà”

 1. +Đặt câu với thán từ bộc lộ cảm xúc của em về nhân vật chị Dậu.

             ÔI!Chị Dậu thật mạnh mẽ biết bao!

  + Theo em, sức mạnh nào đã khiến nhân vật chị Dậu vùng lên quật ngã tên tay sai????

         – Sức mạnh của tình yêu thương chồng

        – Sức mạnh của lòng căm thù cái ác, cái xấu xa, bất công trong xã hội PK.

  +Trình bày những đặc điểm cơ bản của nhân vật chị Dậu: Là người giàu tình yêu thương chồng con; luôn nhẫn nhịn, tìm mọi cách để bảo vệ chống. Lúc đầu chị đấu lí, sau chị chuyển sáng đấu lực. Ngoài ra chị còn là người phụ nữ có sức sống mãnh liệt và sức phản kháng tiềm tàng.

  Reply

Leave a Comment