Đặt câu với các thành ngữ sau : -Nhanh như chớp -chuột xa chĩnh gạo -đầu voi đuôi chuột Giúp mik nhé mik cần gấp

Đặt câu với các thành ngữ sau :
-Nhanh như chớp
-chuột xa chĩnh gạo
-đầu voi đuôi chuột
Giúp mik nhé mik cần gấp

0 thoughts on “Đặt câu với các thành ngữ sau : -Nhanh như chớp -chuột xa chĩnh gạo -đầu voi đuôi chuột Giúp mik nhé mik cần gấp”

  1. Cô ấy có tốc độ nhanh như chớpHoặcMẹ em làm việc nhà nhanh như chớpMỗi lần cãi nhau là đầu voi đuôi chuộtMình làm có được vậy thôi à ‘-‘

    Reply

Leave a Comment