Đặt câu có thành ngữ làm chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ Ai làm càng nhiều ( k spam mạng vs hay ) cho tlhn

Đặt câu có thành ngữ làm chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ
Ai làm càng nhiều ( k spam mạng vs hay ) cho tlhn

0 thoughts on “Đặt câu có thành ngữ làm chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ Ai làm càng nhiều ( k spam mạng vs hay ) cho tlhn”

 1. – CN : Khỏe như voi chính là đặc điểm mà người đời truyền miệng về Thạch Sanh.

  – VN : Mẹ em luôn lựa lời ăn tiếng nói.

  – PH : Bố mẹ tôi chọn ngày lành tháng tốt để hỏi cưới cho anh.

  Reply
 2. @Shin

  Shin chúc bạn học tốt nhé

  Câu có thành ngữ làm chủ ngữ là

  -Mẹ tròn con vuông/là nhà có phúc.

  Câu có thành ngữ làm chủ vị là

  -Lan là người lòng lang dạ thú.

  Câu có thành ngữ làm phụ ngữ cho CĐT là:

  -Ông bà tôi luôn luôn sử dụng ngày lành tháng tốt để làm việc trọng đại.

  Câu có thành ngữ làm phụ ngữ cho CDT

  -Học ăn học nói,học gói học mở lời nói để lại trong lòng tôi rất nhiều sâu sắc

  Xin hay nhất ạ

  Reply

Leave a Comment