Question

đánh giá va binh luận quyết định của tác giả khi ông băn khoăn lựa chon phương án chữa bệnh trong bài ” vào phủ chúa trịnh ” ai biết làm giúp e với ạ e cần gấp

Answers

  1. -Lúc đầu, ông định chữa bệnh cầm chừng vì sợ nếu có kết quả sẽ bị danh lợi ràng buộc, không về quê được.

    -Về sau quyết dốc lòng thành, tiếp lòng trung, đưa ra phương thuốc chữa bệnh và kiên trì giải thích.

     Kết luận: Thể hiện lương tâm, phẩm chất của người thầy thuốc.

    Nhân vật “tôi” là một thầy thuốc giỏi, nhà nho có nhân cách thanh cao.

    Reply

Leave a Comment