Cứu e với chuyên gia, Hsg cứu cứu!!!

Cứu e với chuyên gia, Hsg cứu cứu!!!
cuu-e-voi-chuyen-gia-hsg-cuu-cuu

0 thoughts on “Cứu e với chuyên gia, Hsg cứu cứu!!!”

 1. a) Để $P$ nguyên thì 

  $\sqrt{x} + 3 \in Ư(10) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10\}$

  Tuy nhiên, ta có $\sqrt{x} + 3 \geq 3$ với mọi $x \geq 0$.

  Do đó $\sqrt{x} + 3 \in \{5, 10\}$

  $\Leftrightarrow \sqrt{x} \in \{2, 7\}$

  $\Leftrightarrow  x \in \{4, 49\}$

  b) Ta có

  $\sqrt{x} + 3 \geq 3$ với mọi $x \geq 0$

  $\Leftrightarrow \dfrac{10}{\sqrt{x} + 3} \leq 3$ với mọi $x \geq 0$

  Do $P$ nguyên và $P > 0$ nên ta có

  $P \in \{1, 2, 3\}$

  Với $P = 1$ ta suy ra $\sqrt{x} + 3 = 10$ hay $x = 49$

  Với $P = 2$ ta suy ra $\sqrt{x} + 3 = 5$ hay $x = 4$

  Với $P = 3$ ta suy ra $\sqrt{x} + 3 = \dfrac{10}{3}$ hay $x = \dfrac{1}{9}$

  Vậy $x \in \left\{\dfrac{1}{9}, 4, 49\right\}$.

  Reply

Leave a Comment