còn ít điểm nên mog giúp em

còn ít điểm nên mog giúp em
con-it-diem-nen-mog-giup-em

0 thoughts on “còn ít điểm nên mog giúp em”

 1. Bài 1 :

  a, 4 . $x^{3}$ – 17 . 2$x^{4}$ + 25 . 2020$x^{0}$ 

  = 4 . 125 – 17 . 12 + 25 . 2020

  = ( 4 . 125 ) –  ( 12 . 25 ) + ( 17 . 2020 )

  =    500       –    300        +     34340

  =              200               +       34340

  = 34540

  b, mik quên công thức

  Bài 2 :

  a, 390 – ( x – 7 ) = 169 : 13

      390 – ( x – 7 ) = 13

                ( x – 7 ) = 390 – 13

                  x – 7   = 377

                  x         = 377 + 7

                  x         = 384

   

  Reply

Leave a Comment