Question

Có ý kiến cho rằng phần dị bản của kết thúc truyện Tấm Cám:
1.Làm mất đi vẻ đẹp của Tấm
2.Không làm mất đi vẻ đẹp của Tấm
Em hãy đưa ra lập luận 2 ý kiến đều đúng
Giúp mk với ạ cảm ơn mọi người!!!!

Leave a Comment