Question

có ý kiến cho rằng người nông dân trước cách mạng có nhân cách cao đẹp nhưng số phận bế tắc không tìm ra lối thoát.qua tác phẩm tức nước vỡ bờ và lão hạc em hãy làm sáng tỏ câu nói trên
Giup minh nha
Leave a Comment