Có vấn đề j về chữ viết nhì có thể nhắn lại nhé!thanks!

Có vấn đề j về chữ viết nhì có thể nhắn lại nhé!thanks!
co-van-de-j-ve-chu-viet-nhi-co-the-nhan-lai-nhe-thanks

0 thoughts on “Có vấn đề j về chữ viết nhì có thể nhắn lại nhé!thanks!”

 1. Bạn chủ tus cho em làm bài `1` thôi nên em mới dám làm. Mong mod không xóa câu trả lời của em.

  Bài `1:`

  `a)32÷{4^2×10÷[3×10^2-(175+21×5)]}`

  `=32÷{16×10÷[3×100-(175+105)]}`

  `=32÷{160÷[300-280]}`

  `=32÷{160÷200}`

  `=32÷0,8`

  `=40`

  `b)[(31×65+5×3)×7-5×10^2]×1^2020×2020^0`

  `=[(31×65+5×3)×7-5^10^2]×1×0`

  `=0`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Reply

Leave a Comment