chứng minh tnvb và lão hạc là 2vb phản ánh hiện thực xh

chứng minh tnvb và lão hạc là 2vb phản ánh hiện thực xh

0 thoughts on “chứng minh tnvb và lão hạc là 2vb phản ánh hiện thực xh”

  1. đọc truyện ngắn Lão Hạt của Nam Cao và TNVB của Ngô Tất Tố ta thấy người nông dân dưới xã hội xưa. Là người nằm dưới đáy của xã hội  họ sống trong một ngôi làng tiêu điều . Đối với Lão Hạt dù nghề khổ nhưng vẵn giữ được phẩm chất tốt đẹp,chịu thương chịu khó, hiền lành chất phát rất mực yêu thương con. Đối với Chị dậu là có tình yêu thương chồng sâu sắc ,muốn bảo vệ gia đình tìm tàng một sức mạnh phảng kháng.Thế mới thấy được nổi khổ của người nông dân dưới xã hội xưa.

    Reply

Leave a Comment