Chứng minh định lí là gì và gồm mấy bước

Chứng minh định lí là gì và gồm mấy bước

0 thoughts on “Chứng minh định lí là gì và gồm mấy bước”

 1. Đáp án+giải thích các bước giải:

   cm định lí là giải thik định lí bằng các tính chất định nghĩa đã học

  gồm 4 bước: 

  – tìm hiểu định lí

  – tìm các điều kiện để cm

  – lập luận cm

  – kết luận

  Reply
 2. Đáp án:

   Theo mình là có 5 bước cơ bản

  + phải hiểu định kí nói gì 

  + làm sao chứng minh định lí

  + lập luận định lí

  + vì sao phải làm như vậy

  + kết luận một định lí 

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment