chứng minh 1+$2^{2007}$ là hợp số

chứng minh 1+$2^{2007}$ là hợp số

0 thoughts on “chứng minh 1+$2^{2007}$ là hợp số”

 1. Đáp án:

  $1 + 2^{2007} \quad \vdots \quad 3$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $1 + 2^{2007} = 1^{2007} + 2^{2007} \quad \vdots \quad 1 + 2$

  $\Leftrightarrow 1 + 2^{2007} \quad \vdots \quad 3$

  $\Rightarrow 1 + 2^{2007} $ là hợp số

  Reply

Leave a Comment