chóp S.ABCD,lấy M ;N thuộc miền trong tam giác SBC;SCD. Tím thiết diện của chóp với (AMN)

chóp S.ABCD,lấy M ;N thuộc miền trong tam giác SBC;SCD. Tím thiết diện của chóp với (AMN)

0 thoughts on “chóp S.ABCD,lấy M ;N thuộc miền trong tam giác SBC;SCD. Tím thiết diện của chóp với (AMN)”

 1. Đáp án:

  Trong mp (SBC) kẻ SM cắt BC tại O

  AO cắt SC tại E

  Trong mp (SAE) kẻ AM cắt SE tại K

  => K nằm trong mp (AMN)

  Trong mp (SCD) kẻ KN cắt SD tại F

  => Thiết diện của hình chóp với (AMN) là tam giác AKF.

  chop-s-abcd-lay-m-n-thuoc-mien-trong-tam-giac-sbc-scd-tim-thiet-dien-cua-chop-voi-amn

  Reply

Leave a Comment