cho tứ giác ABCD gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB ,AC, CD, BD chứng minh rằng vectơ MN = vectơ qb

cho tứ giác ABCD gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB ,AC, CD, BD chứng minh rằng vectơ MN = vectơ qb

0 thoughts on “cho tứ giác ABCD gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB ,AC, CD, BD chứng minh rằng vectơ MN = vectơ qb”

Leave a Comment