Cho trước năm điểm A,B,C,D,E trong đó chỉ ko có ba điểm nào thẳng hàng.Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm . Hỏi vẽ đc bao nhiêu đường thẳng , là n

Cho trước năm điểm A,B,C,D,E trong đó chỉ ko có ba điểm nào thẳng hàng.Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm . Hỏi vẽ đc bao nhiêu đường thẳng , là những đường thẳng nào

0 thoughts on “Cho trước năm điểm A,B,C,D,E trong đó chỉ ko có ba điểm nào thẳng hàng.Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm . Hỏi vẽ đc bao nhiêu đường thẳng , là n”

Leave a Comment