Cho tam giác DEF và điểm M tuỳ ý nằm trong tam giác đó. Chứng minh góc AMC > góc ABC (vẽ hình)

Cho tam giác DEF và điểm M tuỳ ý nằm trong tam giác đó. Chứng minh góc AMC > góc ABC (vẽ hình)

Leave a Comment