Cho tam giác ABCD đường cao Ah . Gọi i là trung điểm của AC. E là điểm đốii xứng vs H qua i . Tứ giác AHCE là hình gì , Vì sao ?

Cho tam giác ABCD đường cao Ah . Gọi i là trung điểm của AC. E là điểm đốii xứng vs H qua i . Tứ giác AHCE là hình gì , Vì sao ?

0 thoughts on “Cho tam giác ABCD đường cao Ah . Gọi i là trung điểm của AC. E là điểm đốii xứng vs H qua i . Tứ giác AHCE là hình gì , Vì sao ?”

 1.  Xét tứ giác AHCE có :
  `HI = IE `( do E đối xứng với H qua I )
  `AI = IC` ( gt)
  => tứ giác AHCE là hình bình hành
  mà lại có `góc H = 90°`
  => tứ giác AHCE là hình chữ nhật

  `Nocopy`

  `Xin câu trả lời hy anhaats`

  Reply

Leave a Comment