Cho tam giác ABC vuông tại A , có AB=c, AC=b(b>c).Đường cao AH.Trên cạnh BC lấy điểm M, gọi D,E theo thứ tự là hình chiếu của M trên AB và AC. a)Chứng

Cho tam giác ABC vuông tại A , có AB=c, AC=b(b>c).Đường cao AH.Trên cạnh BC lấy điểm M, gọi D,E theo thứ tự là hình chiếu của M trên AB và AC.
a)Chứng minh góc HDM = góc HEM

Leave a Comment