Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia CB lấy M, vẽ tia CI là tia phân giác của góc ACM. Trên cạnh AB lấy điểm D, qua D vẽ đường thẳng song song với B

Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia CB lấy M, vẽ tia CI là tia phân giác của góc ACM. Trên cạnh AB lấy điểm D, qua D vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại điểm E. Qua E vẽ đường thẳng song song với AB cắt CI tại điểm F. Chứng minh EF là tia phân giác của góc DEC

Leave a Comment