Cho tam giác ABC.Gọi H,I lần lượt là trung điểm AB và AC. a)Cm:BHIC là hình thang. b)Vẽ K đối xứng H qua I.Cm:BHKC là hình bình hành.Từ đó suy ra BH=C

Cho tam giác ABC.Gọi H,I lần lượt là trung điểm AB và AC.
a)Cm:BHIC là hình thang.
b)Vẽ K đối xứng H qua I.Cm:BHKC là hình bình hành.Từ đó suy ra BH=CK.
c)Gọi E là trung điểm BC.O là trung điểm IE.Cm:B,O,K thẳng hàng.

Leave a Comment