Cho mk hỏi 8-6(3-2)=8-18+12 nhx mk thấy 2 kết quả khác nhau mà cô giáo mk bảo lm thế này , như vậy là sao giải thích giúp mk vs

Cho mk hỏi 8-6(3-2)=8-18+12 nhx mk thấy 2 kết quả khác nhau mà cô giáo mk bảo lm thế này , như vậy là sao giải thích giúp mk vs

0 thoughts on “Cho mk hỏi 8-6(3-2)=8-18+12 nhx mk thấy 2 kết quả khác nhau mà cô giáo mk bảo lm thế này , như vậy là sao giải thích giúp mk vs”

  1. 8 6(3 2) 

    = 8 18 + 12

     Khi phá ngoặc trước nó là dấu trừ thì bên trong đổi dấu thành 8 – 18 + 12

    Reply

Leave a Comment