Cho mình xin cttq của biểu thức toạ độ của phép quay ạ.

Cho mình xin cttq của biểu thức toạ độ của phép quay ạ.

0 thoughts on “Cho mình xin cttq của biểu thức toạ độ của phép quay ạ.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong mặt phẳng Oxy cho `Q(I, \alpha)` .Khi đó `Q(I,\alpha)` biến `\vec{u}=(A; B)` thành `\vec{u’}=(A’; B’) ` xác định bởi:

  \(\begin{cases} A’=A.cos \alpha-B.\sin \alpha\\B’=A.sin \alpha+B.cos \alpha\end{cases}\)

  Reply

Leave a Comment