Cho hình vẽ, biết AB ll DE. Tính số đo góc C :)))

Cho hình vẽ, biết AB ll DE. Tính số đo góc C :)))
cho-hinh-ve-biet-ab-ll-de-tinh-so-do-goc-c

0 thoughts on “Cho hình vẽ, biết AB ll DE. Tính số đo góc C :)))”

 1. Kẻ tia CG, sao cho CG // DE, nên ta có:

  Góc EDC + góc DCG = 180 độ hay 133 độ + góc DCG = 180 độ ⇒ Góc DCG = 180 độ – 133 độ = 47 độ.

  Ta lại có:

  CG // DE và  AB // DE ⇒ CG // AB ⇒ Góc ABC = góc BCG ( hai góc có vị trí so le trong )

  Hay 110 độ = Góc BCD + góc DCG = Góc BCD + 47 độ ⇒ Góc BCD = 110 độ – 47 độ = 63 độ.

                                                        Vật góc C = 63 độ                                                                                                  Nếu có gì ko hiểu cứ hỏi mình nha!@

  Reply

Leave a Comment