Cho hinh vẽ ,bier AB Il CD 130 C So do goc B la C. B=130° 115° B, B: 125° A+ 0, B= 150°

Cho hinh vẽ ,bier AB Il CD
130
C
So do goc B la
C. B=130°
115°
B, B: 125°
A+
0, B= 150°

cho-hinh-ve-bier-ab-il-cd-130-c-so-do-goc-b-la-c-b-130-115-b-b-125-a-0-b-150

0 thoughts on “Cho hinh vẽ ,bier AB Il CD 130 C So do goc B la C. B=130° 115° B, B: 125° A+ 0, B= 150°”

  1. Bạn tham khảo :

    Vì $∠B$ và $∠BCx$ là hai góc so le trong

    ⇒  $∠B = ∠BCx (= 130^o)$     

    ⇒ Đáp án cần chọn là $C$ 

    Reply

Leave a Comment