cho hình thang cân ABCD có AB // CD ,AB= 4 cm ,CD=10cm ,AD=5cm .TRÊN tia đối cho tia BD lấy điểm E sao cho BE =BD .Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ

cho hình thang cân ABCD có AB // CD ,AB= 4 cm ,CD=10cm ,AD=5cm .TRÊN tia đối cho tia BD lấy điểm E sao cho BE =BD .Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ E đến DC .Tính độ dài CH

0 thoughts on “cho hình thang cân ABCD có AB // CD ,AB= 4 cm ,CD=10cm ,AD=5cm .TRÊN tia đối cho tia BD lấy điểm E sao cho BE =BD .Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ”

Leave a Comment