Cho hình thang ABCD có 2 cạnh bên AD và BC không //. Gọi M là trung điểm của AB, vẽ MH//AD (H thuộc BD) và MK//BC (K thuộc AC). Gọi O là giao điểm củ

Cho hình thang ABCD có 2 cạnh bên AD và BC không //. Gọi M là trung điểm của AB, vẽ MH//AD (H thuộc BD) và MK//BC (K thuộc AC). Gọi O là giao điểm của đường thẳng qua H và vuông góc với MH và đường thg K vuông góc với Mk . chứng minh:
a)HK=DC-AB/2
b)OC=OD

Leave a Comment