Cho hình bình hành ABCD có A ,F thuộc AC sao cho AE=EF=FC .Gọi M là giao điểm của BF và CD N là giao điểm DE và AB .Chứng minh: a, M,N lần lượt là tru

Cho hình bình hành ABCD có A ,F thuộc AC sao cho AE=EF=FC .Gọi M là giao điểm của BF và CD N là giao điểm DE và AB .Chứng minh:
a, M,N lần lượt là trung điểm của CD và AB
b, EMFN là hình bình hành

0 thoughts on “Cho hình bình hành ABCD có A ,F thuộc AC sao cho AE=EF=FC .Gọi M là giao điểm của BF và CD N là giao điểm DE và AB .Chứng minh: a, M,N lần lượt là tru”

 1. Giải thích các bước giải:

  a.Ta có:

  $AE=EF=FC\to AF=2FC\to \dfrac{FC}{FA}=\dfrac12$

   Lại có $AB//CD\to CM//AB\to \dfrac{CM}{AB}=\dfrac{FC}{FA}=\dfrac12$

  $\to CM=\dfrac12AB=\dfrac12CD$ vì $AB=CD$

  $\to M$ là trung điểm $CD$

  Tương tự chứng minh được $N$ là trung điểm $AB$

  b.Ta có:

  $AD=CB,\widehat{DAN}=\widehat{DAB}=\widehat{DCB}=\widehat{MCB},  AN=\dfrac12AB=\dfrac12CD=CM$

  $\to \Delta ADN=\Delta CBM(c.g.c)$

  $\to DN=BM,\widehat{AND}=\widehat{BMC}$

  Vì $AB//CD\to DN//BM$

  $\to EN//MF$

  Ta có:

  $\dfrac{EN}{ED}=\dfrac{EA}{EC}=\dfrac12=\dfrac{FC}{FA}=\dfrac{FM}{FB}$

  $\to \dfrac{EN}{EN+ED}=\dfrac{FM}{FM+FB}$

  $\to \dfrac{EN}{ND}=\dfrac{FM}{BM}$

  $\to EN=FM$ vì $ND=BM$

  Ta có $EN//FM, EN=FM$

  $\to EMFN$ là hình bình hành

  cho-hinh-binh-hanh-abcd-co-a-f-thuoc-ac-sao-cho-ae-ef-fc-goi-m-la-giao-diem-cua-bf-va-cd-n-la-gi

  Reply

Leave a Comment