cho góc xOy=70 độ Oz là tia phân giác của góc xOy Ot là tia đối của tiaOx Oh là tia đối của tia Oz tính tOn?

cho góc xOy=70 độ
Oz là tia phân giác của góc xOy
Ot là tia đối của tiaOx
Oh là tia đối của tia Oz
tính tOn?

0 thoughts on “cho góc xOy=70 độ Oz là tia phân giác của góc xOy Ot là tia đối của tiaOx Oh là tia đối của tia Oz tính tOn?”

Leave a Comment