Cho em hỏi một câu đơn giản thôi ạ “Người tốt thể hiện ở việc tốt họ làm” phân tích hai chữ “tốt” trong câu giúp em với ạ, ý là tốt(1) thuộc tính từ h

Cho em hỏi một câu đơn giản thôi ạ “Người tốt thể hiện ở việc tốt họ làm” phân tích hai chữ “tốt” trong câu giúp em với ạ, ý là tốt(1) thuộc tính từ hay danh từ…. Tốt(2) thuộc tính từ, động từ hay danh từ…. Em cảm ơn ạ

0 thoughts on “Cho em hỏi một câu đơn giản thôi ạ “Người tốt thể hiện ở việc tốt họ làm” phân tích hai chữ “tốt” trong câu giúp em với ạ, ý là tốt(1) thuộc tính từ h”

  1. Tốt(1) là tính từ,Kết hợp với từ “người” để tạo cụm danh từ 

    Tốt(2) là tính từ,Kết hợp với từ “người” để tạo cụm danh từ

    Cat 2 từ ”tốt” đều có nghĩa là có những biểu hiện đáng quý về tư cách, đạo đức, hành vi, được mọi người đánh giá cao 

    Reply

Leave a Comment