Cho đường thẳng (d1): y= -3x + 4 và đường thẳng (d2): y = x-4 a) vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và

Cho đường thẳng (d1): y= -3x + 4 và đường thẳng (d2): y = x-4
a) vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy
b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán
c) Xác định các hệ số a và b của đường thẳng (d3): y = ax + b (a $\neq$ 0) biết (d3) song song (d1) và (d3) cắt (d2) tại điểm B có hoành độ bằng 3

0 thoughts on “Cho đường thẳng (d1): y= -3x + 4 và đường thẳng (d2): y = x-4 a) vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và”

 1. Đáp án:

  a) Vẽ (d1)

  + Cho x=0 => y=4

  + Cho x=1 => y=1

  => (d1) là đường thẳng đi qua 2 điểm (0;4) và (1;1)

  Vẽ (d2)

  + Cho x=0 => y=-4

  + Cho x=1 => y=-3

  => (d2) là đường thẳng đi qua 2 điểm (0;-4) và (1;-3)

  b) Xét pt hoành độ giao điểm d1 và d2 ta có:

  $\begin{array}{l}
   – 3x + 4 = x – 4\\
   \Rightarrow 3x + x = 4 + 4\\
   \Rightarrow 4x = 8\\
   \Rightarrow x = 2\\
  Thay\,x = 2\,vao:y = x – 4\\
   \Rightarrow y = 2 – 4 =  – 2\\
  Vay\,\left( {{d_1}} \right) \cap \left( {{d_2}} \right) = \left( {2; – 2} \right)
  \end{array}$

  c) Khi x=3 thay vào y=x-4=-1

  => B(3;-1) là giao của d3 và d2

  Do: d3 song song với d1 nên a=-3; b khác 4

  => d3: y=-3x+c

  Thay tọa độ của B vào d3 ta được:

  $\begin{array}{l}
   – 1 =  – 3.3 + c\\
   \Rightarrow c =  – 1 + 9 = 8\\
   \Rightarrow \left( {{d_3}} \right):y =  – 3x + 8
  \end{array}$

  cho-duong-thang-d1-y-3-4-va-duong-thang-d2-y-4-a-ve-d1-va-d2-tren-cung-mat-phang-toa-do-oy-b-tim

  Reply

Leave a Comment