Cho đoạn trích sau: “Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về 1 bên và cái miệng móm

Cho đoạn trích sau: “Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về 1 bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão huhu khóc.”
a, Nêu ý chính của đoạn Văn
b, tìm 2 biện pháp trường từ vựng có trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của nó
c, tìm và ghi lại 3 câu văn miêu tả, trong đó có sử dụng tù tượng hình, từ tượng thanh

0 thoughts on “Cho đoạn trích sau: “Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về 1 bên và cái miệng móm”

 1. a, ND chính: tâm trạng đau khổ, hối hận của lão Hạc khi bán cậu Vàng

  b, TTV là

  Sắc thái: co rúm, móm mém, mếu

  Bộ phận của con người: mặt, đầu, miệng

  c, –Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra.

      – Cái đầu lão nghẹo về 1 bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.

      -Lão huhu khóc.

  từ gạch chân là tg hình, in đậm là tg thanh

  Reply

Leave a Comment