Question

Cho đoạn trích sau: “Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về 1 bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão huhu khóc.”
a, Nêu ý chính của đoạn Văn
b, tìm 2 biện pháp trường từ vựng có trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của nó
c, tìm và ghi lại 3 câu văn miêu tả, trong đó có sử dụng tù tượng hình, từ tượng thanh
Leave a Comment