Question

Cho ΔCDE và ΔNOP đồng dạng.Chu vi ΔCDE nhỏ hơn 132cm Độ dài hai cạnh tương ứng của tam giác là 53cm và 212cm.Chu vi của ΔNOP là bao nhiêu?
Leave a Comment