cho câu chủ đề trong cuộc sống mỗi người không chỉ sống vì bản thân mình mà còn phải biết sống vì người khác”. viết đoạn văn diễn dịch từ 10- 12 câu

cho câu chủ đề trong cuộc sống mỗi người không chỉ sống vì bản thân mình mà còn phải biết sống vì người khác”. viết đoạn văn diễn dịch từ 10- 12 câu trong đó có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh và gạch chân.

0 thoughts on “cho câu chủ đề trong cuộc sống mỗi người không chỉ sống vì bản thân mình mà còn phải biết sống vì người khác”. viết đoạn văn diễn dịch từ 10- 12 câu”

  1. * đoạn văn diễn dịch từ 10- 12 câu trong đó có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh

        Trong cuộc sống ,mỗi chúng ta không nên chỉ biết sống cho riêng mình. Sống cho riêng mình là lối sống chỉ vì quyền lợi của bản thân. Đó là một lối sống ích kỉ, không nên tồn tại. Mỗi chúng ta là một cá thể trong một tập thể, để tồn tại thì ta cần có sự quan tâm đến mọi người. Khi chúng ta quan tâm mọi người, chúng ta cũng sẽ nhận lại được sự quan tâm của mọi người. Ta sẽ được mọi người yêu quý và trân trọng. Cuộc sống có quy luật của nó, phải biết cho đi thì mới có thể nhận lại được. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi…”  Sống trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta cần phải biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh,không nên sống ích kỉ, chỉ vì bản thân mà còn cần phải sống vì người khác, chỉ khi đó ta mới có thể cảm nhận được giá trị thực sự của cuộc sống. 

    Reply

Leave a Comment