cho các sô thực a,b . CMR a^4+b^4+2 > hoặc = 4ab

cho các sô thực a,b . CMR
a^4+b^4+2 > hoặc = 4ab

0 thoughts on “cho các sô thực a,b . CMR a^4+b^4+2 > hoặc = 4ab”

 1. Ta có :

  `a^4+b^4+2`

  `⇔ a^4 -2a²+1+b²-2b²+1+2a²+2b²-4ab`

  `⇔ (a²-1)²+(b²-1)²+2(a²-2ab+b²)`

  `⇔ (a²-1)²+(b²-1)²+2(a-b)²≥0∀a,b`

  `⇔ a^4+b^4+2 >= 4ab∀a,b∈QQ`

  `⇔ ĐPCM`

  Xin hay nhất !

   

  Reply

Leave a Comment