Cho biết chuyên đề ơ-clit là gì? dấu hiệu nhận biết, tính chất, tính chất thừa nhận của hai đường thẳng song song.

Cho biết chuyên đề ơ-clit là gì? dấu hiệu nhận biết, tính chất, tính chất thừa nhận của hai đường thẳng song song.

0 thoughts on “Cho biết chuyên đề ơ-clit là gì? dấu hiệu nhận biết, tính chất, tính chất thừa nhận của hai đường thẳng song song.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Tiên đề Ơ-clit

  Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

  2. Tính chất của hai đường thẳng song song

  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

  a) Hai góc so le trong bằng nhau.

  b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

  c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

   

  Reply
 2. Đáp án:

  Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

  +Hai góc so le trong bằng nhau.

  +Hai góc đồng vị bằng nhau.

  +Hai góc trong cùng phía phụ nhau.

  Reply

Leave a Comment