Question

Cho ABCD là hình thang cân có đáy AB và CD. Gọi M là giao điểm của 2 đường chéo .Chứng minh MA/MC=MB/MD
Leave a Comment