Cho A =8+12+x+16+28( x thuộc N) Tìm điều kiện của x để x chi hết cho 4 ,x ko chia hết cho 4

Cho A =8+12+x+16+28( x thuộc N)
Tìm điều kiện của x để x chi hết cho 4 ,x ko chia hết cho 4

0 thoughts on “Cho A =8+12+x+16+28( x thuộc N) Tìm điều kiện của x để x chi hết cho 4 ,x ko chia hết cho 4”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A chia hết cho 2 ⇔ x chia hết cho 2 ⇔ x là số chẵn

  A không chia hết cho 2 ⇔ x không chia hết cho 2 ⇔ x là số lẻ

  Reply
 2. Trong biểu thức A ta có:

  8 chia hết cho 4      

  12 chia hết cho 4

  16 chia hết cho 4

  28 chia hết cho 4

  Để A chia hết cho 4

  ⇒ ( x ∈ N ) và x chia hết cho 4

  Để A không chia hết cho 4

  ⇒ ( x ∈ N ) và x không chia hết cho 4

  Nếu các bạn thấy đc thì cho mình xin câu tlhn nha <3

   

  Reply

Leave a Comment