chia số 1023 cho 1 số có 2 chữ số,dư 54.Tìm số chia và thương

chia số 1023 cho 1 số có 2 chữ số,dư 54.Tìm số chia và thương

0 thoughts on “chia số 1023 cho 1 số có 2 chữ số,dư 54.Tìm số chia và thương”

Leave a Comment