Chỉ ra câu ghép trong đoạn văn sau và phân tích cấu tạo, chỉ rõ mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu

Chỉ ra câu ghép trong đoạn văn sau và phân tích cấu tạo, chỉ rõ mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu
chi-ra-cau-ghep-trong-doan-van-sau-va-phan-tich-cau-tao-chi-ro-moi-quan-he-y-nghia-giua-cac-ve-c

0 thoughts on “Chỉ ra câu ghép trong đoạn văn sau và phân tích cấu tạo, chỉ rõ mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu”

 1. @Minz

  – Câu ghép trong đoạn văn:

  Phía dưới làng tôi / là thung lũng Hoàng Thổ, là cánh thảo nguyên Ka-ra mênh mông nằm giữa các nhánh của rặng núi Đen /  con đường sắt / làm thành một cái thảm màu băng qua đồng bằng chạy tít đến chân trời phía Tây.

  CN1: Phía dưới làng tôi

  VN1: là thung lũng Hoàng Thổ, là cánh thảo nguyên Ka-ra mênh mông nằm giữa các nhánh của rặng núi Đen

  CN2: con đường sắt

  VN2: làm thành một cái thảm màu băng qua đồng bằng chạy tít đến chân trời phía Tây

  Mối quan hệ đẳng lập giữa các vế câu 

  Reply
 2. Câu ghép: 

  Phía dưới làng tôi/ là thung lũng Hoàng Thổ, là cánh thảo nguyên Ka-ra

           CN                          VN 

  mênh mông nằm giữa các nhánh của rặng núi Đen

  con đường sắt/ làm thành một cái thảm màu băng qua đồng bằng chạy tít đến chân trời phía tây

              CN                 VN 

  mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu: mối quan hệ đẳng lập

  Reply

Leave a Comment