chỉ câu trắc nghiệm thuuiii giúp mk điii

chỉ câu trắc nghiệm thuuiii giúp mk điii
chi-cau-trac-nghiem-thuuiii-giup-mk-diii

0 thoughts on “chỉ câu trắc nghiệm thuuiii giúp mk điii”

 1. Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   vì góc Mx=180==>M4 bằng 40 độ 

  N2 =140 độ 

  ==> M4+N2=180 độ 

  chọn C

  Reply
 2. Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  ∠M3=∠N2=140 độ

  mà 2 góc này ở vị trí so le trong

  ⇒x║y (DHNB)

  ⇒∠M4+∠N2=180 độ (vì trong cùng phía)

   

  Reply

Leave a Comment