Question

“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?
Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh.”
Từ Ý thơ trên hãy viết bài văn bày tỏ suy nghĩ của mình về những điều rất nhỏ nhưng đáng nhớ trong cuộc sống
Leave a Comment