CAU TAO CỦA TỪ : : là đơn vị ngôn ngữ nho nhất dùng để đặt câu. Mơn: chi gồm một tiếng. phức gồm hai hoặc nhiều tiếng. ổ cấu tạo từ TV : Tir dơn: hoa,

CAU TAO CỦA TỪ :
: là đơn vị ngôn ngữ nho nhất dùng để đặt câu.
Mơn: chi gồm một tiếng.
phức gồm hai hoặc nhiều tiếng.
ổ cấu tạo từ TV :
Tir dơn: hoa, ăn,…
Từ phức: ăn học, mái trường…
Từ ghép: quần áo, hoa lan,…
Từ láy : róc rách, thướt tha,…
g cười
7 nói:
cau-tao-cua-tu-la-don-vi-ngon-ngu-nho-nhat-dung-de-dat-cau-mon-chi-gom-mot-tieng-phuc-gom-hai-ho

0 thoughts on “CAU TAO CỦA TỪ : : là đơn vị ngôn ngữ nho nhất dùng để đặt câu. Mơn: chi gồm một tiếng. phức gồm hai hoặc nhiều tiếng. ổ cấu tạo từ TV : Tir dơn: hoa,”

 1. Từ đơn : là từ cấu tạo chỉ một tiếng

  Từ phức : là từ cấu tạo bằng hai tiếng trở lên

  Từ láy : Là loại từ hai tiếng trở lên . cấu tạo giống nhau tương tự về vần tiếng đứng sao hoặc trước

  Từ ghép : Là nhứng từ cấu tạo hai tiếng trở lên giữa các tiếng có quan hệ với nhau về mặt nghĩa

  cho mình xin ctlhn+cám ơn+5*

  Reply
 2. Từ đơn : là từ cấu tạo chỉ một tiếng

  Từ phức : là từ cấu tạo bằng hai tiếng trở lên

  Từ láy : Là loại từ hai tiếng trở lên . cấu tạo giống nhau tương tự về vần tiếng đứng sao hoặc trước

  Từ ghép : Là nhứng từ cấu tạo hai tiếng trở lên giữa các tiếng có quan hệ với nhau về mặt nghĩa

  Reply

Leave a Comment