câu hỏi : làm 2 câu ca dao lục bát chủ đề tự chọn *yêu cầu : 1.chữ thứ 6 của câu lục phải hiệp vần với chữ thứ 6 của câu bát và là chủ đề tự chọn 2.

câu hỏi :
làm 2 câu ca dao lục bát chủ đề tự chọn
*yêu cầu :
1.chữ thứ 6 của câu lục phải hiệp vần với chữ thứ 6 của câu bát và là chủ đề tự chọn
2.thanh bằng và thanh trắc phải hợp nhau
3.không được sao chép trên mạng
4.từng câu phải liên quan với nhau nói về 1 ý nghĩa

0 thoughts on “câu hỏi : làm 2 câu ca dao lục bát chủ đề tự chọn *yêu cầu : 1.chữ thứ 6 của câu lục phải hiệp vần với chữ thứ 6 của câu bát và là chủ đề tự chọn 2.”

  1. 1.Cùng nhau phấn đấu vươn lên,

    Đạt kết quả tốt vươn lên dẫn đầu.

    2.Lớn lên nuôi nấng thương yêu,

    Bàn tay cha mẹ thương con cả đời

    Reply

Leave a Comment