Câu ca dao sử dụng hình thức nhân hóa nào? “Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.” a. Gọi các sự vật bằng những từ ngữ để gọi

Câu ca dao sử dụng hình thức nhân hóa nào?
“Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.”
a. Gọi các sự vật bằng những từ ngữ để gọi con người.
b. Miêu tả sự vật bằng những từ ngữ miêu tả con người.
c. Xưng hô với sự vật thân mật như con người.
d. Cả A và C đều đúng

0 thoughts on “Câu ca dao sử dụng hình thức nhân hóa nào? “Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.” a. Gọi các sự vật bằng những từ ngữ để gọi”

 1. Chọn d. Cả a và c đều đúng

  +Gọi trâu bằng những từ ngữ để gọi con người.

  +Xưng hô với trâu thân mật như con người.

  Reply
 2. Câu ca dao trên sử dụng phép tu từ : Câu ca dao trên sử dụng BPNT nhân hóa ( trâu ơi , trâu này – ta ) 

   Thuộc kiểu : Kiểu nhân hóa : Trò chuyện , xưng hô với vật như đối với người 

  `=>`Tác giả đã sử dụng BPNT nhân hóa , xưng hô , nói chuyện với trâu như đối với người , cho thấy được sự thân mật , gần gũi của bác nông dân đối với trâu , coi trâu như chính người bạn thân thiết nhất của mình 

  `=>` Chọn `D`

  Reply

Leave a Comment