Cau c thoi may ban ơi

Cau c thoi
may ban ơi
cau-c-thoi-may-ban-oi

0 thoughts on “Cau c thoi may ban ơi”

 1. $6,51:15,19$

  =$\frac{6,51}{15,19}=\frac{3.2,17}{7.2.17}=\frac{3}{7}$

  $3:7$

  = $\frac{3}{7}$  

  Do đó ta có tỉ lệ thức 6,51:15,19=3:7 hoặc $\frac{6,51}{15,19}=\frac{3}{7}$ 

   

  Reply
 2. Có:`6,51:15,19=(6,51)/(15,19)=3/7`

  và `3:7=3/7`

  `⇒6,51:15,19=3:7`

  Vậy 6,51:15,19 và 3:7 có thể lập đc tỉ số 

   

  Reply

Leave a Comment