Câu 1 : Viết các phương trình phản ứng : a) Buta-1,3-dien + H2 ( Ni,t°C ) b) Buta-1,3-dien + Br2 ( dư ) c) Buta–1,3–dien + HBr ( 40°C ) d) Isopren +

Câu 1 : Viết các phương trình phản ứng :
a) Buta-1,3-dien + H2 ( Ni,t°C )
b) Buta-1,3-dien + Br2 ( dư )
c) Buta–1,3–dien + HBr ( 40°C )
d) Isopren + H2 ( Ni, t° )
e) Isopren + Br2 ( dư )

0 thoughts on “Câu 1 : Viết các phương trình phản ứng : a) Buta-1,3-dien + H2 ( Ni,t°C ) b) Buta-1,3-dien + Br2 ( dư ) c) Buta–1,3–dien + HBr ( 40°C ) d) Isopren +”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 —to,Ni–> CH3-CH2-CH2-CH3

  b. CH2=CH-CH=CH2 + Br2 —–> Br-CH2-CH(Br)-CH=CH2

  c. CH2=CH-CH=CH2 + HBr –40 độ C—> CH3-CH=CH-CH2-Br

  d. CH2=C(CH3)-CH2-CH3 + H2 –Ni,to—> CH3-C(CH3)=CH-CH3

  e. CH2=C(CH3)-CH2-CH3 + Br2 —–> Br-CH2-C(Br)(CH3)-CH2-CH3

  Reply
 2. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo isopren + hbr các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

  Reply

Leave a Comment